MODERNISMENS SPÄDBARN

EN DIKTSAMLING AV MARIT OLANDERS

NÄRA FÖRLAG FEBRUARI 2015

Marit Olanders diktsamling, med utgångspunkt i det lilla barnets perspektiv.

"Omhändertagandet av barn är vårt samhälles djupast ideologiska praktik.
Mycket tidigt lär vi barnet det som hela denna kultur tycks syfta till: att låta det döda ersätta det levande. Vi lär barnet att rikta sina sugimpulser mot en plastbit, inte mot sin mors bröst. Vi lär det att somna och sova ensamt, i drivor av leksaksdjur.
Vi lär det att det är tryggare att investera känslomässigt i det döda än i det levande, helt enkelt för att bara det döda inte kommer att svika.
Barnets relation till sina första vårdnadsgivare utgör prototyp för alla dess senare relationer: Om denna relation inte är trygg, är relationer inte trygga. Om denna första omvärld inte är god, är omvärlden inte god.
Den som tar hand om ett barn avgör på samma gång innebörden hos begreppet mänsklighet. Marit Olanders ber oss att ta denna uppgift på allvar."
–Ur Helena Granströms förord.

Ladda ner pressbilder på Marit här! Foto: Jeppa Olanders. Får användas i samband med omnämnade av boken.

KÖP BOKEN HÄR!