Modernismens spädbarn / by Ida Theren

Utgivningen av vår andra bok, diktboken Modernismens spädbarn av Marit OIanders närmar sig! Vi håller just nu på att sätta ihop och layouta boken, som är klar. Omslaget ska också fixas. Förhoppningsvis kan vi ge er en förhandssmak på omslaget i mitten av januari 2015!

Tills dess, här kommer ett utdrag ur Helena Granströms förord, och en ny pressbild på Marit!

"Omhändertagandet av barn är vårt samhälles djupast ideologiska praktik.
Mycket tidigt lär vi barnet det som hela denna kultur tycks syfta till: att låta det döda ersätta det levande. Vi lär barnet att rikta sina sugimpulser mot en plastbit, inte mot sin mors bröst. Vi lär det att somna och sova ensamt, i drivor av leksaksdjur.
Vi lär det att det är tryggare att investera känslomässigt i det döda än i det levande, helt enkelt för att bara det döda inte kommer att svika.
Barnets relation till sina första vårdnadsgivare utgör prototyp för alla dess senare relationer: Om denna relation inte är trygg, är relationer inte trygga. Om denna första omvärld inte är god, är omvärlden inte god.
Den som tar hand om ett barn avgör på samma gång innebörden hos begreppet mänsklighet. Marit Olanders ber oss att ta denna uppgift på allvar."
–Ur Helena Granströms förord.

FÖRBESTÄLL DITT EX AV MODERNISMENS SPÄDBARN (TILL SPECIALPRIS) HÄR!