alltidtillsammans
 Nu är vår nya bok Alltid tillsammans ute! Text av Ida Therén och illustration av  Nathalie Ruejas. Boken kom i oktober 2016. Beställ den  här !

Nu är vår nya bok Alltid tillsammans ute! Text av Ida Therén och illustration av  Nathalie Ruejas. Boken kom i oktober 2016. Beställ den här!

Skärmavbild 2016-09-12 kl. 22.22.02.png
Skärmavbild 2016-09-12 kl. 22.21.52.png
Skärmavbild 2016-09-12 kl. 22.21.35.png

Alltid tillsammans är Sveriges första barnbok om amning av toddlers. Det är många barn som ammar längre än den svenska normen, men de syns inte i barnböckerna. Det vill vi ändra på!

Förutom våra yrkesroller som författare respektive illustratör är vi två föräldrar, som ammar våra barn i förskoleåldern. Vi vill synliggöra och uppmärksamma att amning kan pågå längre än spädbarnstiden. Det finns nästan inga barnböcker om amning över huvud taget, och det tycker vi är synd. Det är viktig del i livet för många barn. Alltid tillsammans har redan mött stort intresse med många förhandsbeställningar. Vi tror att den fyller ett behov som funnits länge, men i tystnad på grund av stigmat kring amning, där många som ammar längre är normen inte vågar prata öppet om det eftersom det anses tabu. Trots att minst 2 års delamning rekommenderas av WHO (för hela världen) med många fördelar för såväl mor som barn. Så länge alla trivs! Vi anser att vår bok tillför något nytt och efterlängtat till barnboksvärlden.

Nathalie Ruejas (född 1986) är illustratör baserad i Stockholm. Hon har examen från Konstfack. Alltid tillsammans är hennes första barnbok. Här finns hennes hemsida.

Ida Therén (född 1985) är frilansskribent och författare, baserad i Stockholm. Hon arbetar som litteraturkritiker på Svenska Dagbladet. Alltid tillsammans är hennes tredje barnbok. Den första kom 2014 och heter Rida ryggen (Nära förlag). Den har också publicerats på engelska, som Carried On Your Back. Den andra kom 2015 och heter Somna med mig, på samma förlag. Den kom 2016 på Engelska, som Fall Asleep With Me. Här finns hennes hemsida

Skärmavbild 2016-09-12 kl. 22.21.03.png
Skärmavbild 2016-09-12 kl. 22.20.53.png

Nära förlag startade i slutet av 2014. Idén var att ge ut böcker där barnperspektivet ständigt finns närvarande. Det blir tydligt bland annat genom lyhörd interaktion mellan förälder och barn i böckerna, istället för det vanliga barnboksnarrativet där barnet lämnas ensam – utan vuxen – för att hantera den stora världen.

I både barnböckerna vi har gett ut hittills är könet inte bestämt på barnet eller den vuxna huvudpersonen, för att göra böckerna inkluderande för alla familjer. Huvudpersonerna har också varierande hudfärg, för att spegla hur samhället ser ut.