paulamb.jpeg

Nära förlag ett är ett litet förlag som ger ut böcker med utgångspunkt i tankarna kring nära föräldraskap – attachment parenting. 

Vår första bok var en småbarnsbok för 0-3-åringar, "Rida ryggen" där vi får följa ett litet barns dag. Bland annat rider barnet sjal på ryggen på en vuxen och sitter på pottan.

Sedan har vi fortsatt ge ut böcker i samma anda!

Vår plan är enkel: att göra bra böcker som utgår från tankarna kring nära föräldraskap – Attachment Parenting.

Vi vill ge ut böcker som utgår från ett barnperspektiv, allt från barnböcker till böcker som kan hjälpa vuxna uppmärksamma barns behov.

Vi satte igång verksamheten i oktober 2014, och finansierade vårt första släpp med hjälp av crowdfunding.

Nära Förlag (Attachment Publishing) is a small Swedish/American publishing company, based in Stockholm and Brooklyn. We are releasing books with an Attachment Parenting profile, with our first release in December 2014.